Bộ Bóng Bay Đầy Tháng 01

  • Giá 195.000 VNĐ

D34BB7F5-0050-42C3-8693-A90FCFFA41D9

  • Bóng chữ Happy 30 Day (có thể đổi số)
  • Bóng hình: Em bé, Xe nôi, Cầu vồng, 2 bóng sao, 1 bóng kẹo
  • Tặng kèm bơm + băng dính