Bộ Đầy Tháng 03

  • Giá 290.000 VNĐ

5620348B-F46E-4D81-81C4-2C6DAD9F622D

  • Bóng chữ Happy 30 Day (Có thể thay đổi màu)
  • 4 bóng hình: Em bé, Bình sữa, Vương miện, Xe nôi size nhỏ
  • 2 Bóng gấu
  • 2 bóng Ngôi sao size vừa + 10 bóng Ngôi sao size nhỏ
  • 2 bóng tròn chấm bi
  • Tặng kèm bơm + 1 cuộn băng dính