Bảng giá in lo go bóng bay

cửa hàng báo giá sản phẩm in bóng bay như sau

số lương 500 quả giá 2000d / 1 quả

số lương 1000 quả giá 1200d / 1 quả

số lương 2000 quả giá 1000d / 1 quả

số lương 5000 quả giá 900d / 1 quả

số lương 10000 quả giá 750d / 1 quả

số lương 20000 quả giá 700d / 1 quả

số lương 50000 quả giá 650d / 1 quả

sản phảm chưa bao gồm que cài bóng

que cài bóng 300d 1 que

mua nhiều alo 0973 565 075 zalo imeess18622804_427148350981747_1056052669_n (1)