bóng bay hidro,oxi,heli

  • Giá 6.000 VNĐ
21586701_1713030278709830_453396596911931970_o
Quý khách lưu ý giá sẽ cao hơn khi số lượng ít. Giá dưới là không áp dụng cho ngày lễ (14/2, 8/3, 20/11, 24/12, Tết) ngày lễ quí khách vui lòng thêm 5.000 vnđ:

  • 10 trái bong bóng bay khí heli:                  35.000 vnđ / 1 trái.
  • 20 trái bong bóng bay khí heli:                  30.000 vnđ / 1 trái.
  • 30 trái bong bóng bay khí heli:                  28.000 vnđ / 1 trái.
  • 40 trái bong bóng bay khí heli:                  24.000 vnđ / 1 trái.
  • 50 trái bong bóng bay khí heli:                  19.000 vnđ / 1 trái.
  • 100 – 400 trái bong bóng bay khí heli:       16.000 vnđ / 1 trái.
  • 500 trái bong bóng bay khí heli:                15.000 vnđ / 1 trái.