Que nhựa gài Bóng Bay

  • Giá 49.999 VNĐ

1B9E31D4-165F-403E-8E00-8E4FA7CBAF91Que cắm bóng (Que nhựa nhiều màu)
Loại nhỏ: 55k/túi 100 que
Loại to: 120k/túi 100 que

Cung cấp que nhựa gài Bóng bay số lượng lớn

ban và in bóng bay

call 0973565075